Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  54/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια πρωτότυπου συστήματος κομποστοποίησης. Η εν λόγω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 35.855,15€ (μη συμπ. ΦΠΑ), θα βαρύνει το Έργο LIFE+ με κωδικό LIFE12 ENV/CY/000544 και τίτλο «Sustainable management of livestock waste for the removal/recovery of nutrients, LIVE-WASTE», κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1994 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια, κ. Μ. Λοϊζίδου.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-03-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 18-03-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.