Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  82/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστοιχίας υπολογιστών που η παράδοσή τους θα γίνει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: “Roughness design towards reversible non- / full- wetting surfaces: From Fakir Droplets to Liquid Films” (κωδικός ΕΔΕΙΛ 63/177500). Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο κ. Αθανάσιος Γ. Παπαθανασίου,  Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών, τομέας  Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 19-3-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 18-3-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ.