Προκήρυξη του  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού Νο  34/2014 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ερευνητικού  εξοπλισμού  που η παράδοσή τους θα γίνει στο  ΕΜΠ-Τομέας  Φυσικής. Η εν λόγω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 57.317,08 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει το έργο με τίτλο «Αγορά Οργάνων στα πλαίσια του έργου NanoARM», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 65/2029 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Δημήτρη Τσουκαλά.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24-04-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: 23-04-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ.