ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 43/2015 για την δαπάνη διακρίβωσης έξι (6) οργάνων μέτρησης ακριβείας στα πλαίσια του έργου «ΔιερΕΥνηση Και Αντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας πλοίΩΝ (ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ)» με κωδικό MIS 380164, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1129 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ι. Προυσαλίδη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.569,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η εταιρεία ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΕ, Θεσσαλονίκης 13, Τ.Κ. 183 46, Μοσχάτο, ΑΦΜ 099019873, ΔΟΥ: ΦΑ.Ε. Πειραιά.