ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13/2015 για την προμήθεια συστήματος Pulson 410 Ranging & Communications Module P410 RCM στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αγορά οργάνων στα πλαίσια του Έργου EMPARCO» Κ.Α. 65/2023 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αντωνίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.377,00 $ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Η Εταιρεία Time Domain DTC Acquisition Holdings INC. , Cummings Research Park 4955 Corporate Drive Suite 101, Huntsville AL 35805.