ΕΝΤΥΠΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τροποποίηση του Εντύπου 12 «Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Έργου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Τροποποίηση του Εντύπου 12 «Τροποποίηση Συνολικού Προϋπολογισμού Έργου»  Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Ιδρύματος, στην από 08/11/2021 συνεδρίασή της, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Ι.Κ. Χατζηγεωργίου για την [...]

Χρήση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διευκόλυνσης της χρήσης του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, παρακαλείσθε όπως η αποστολή των εγγράφων στο elke_docs@lists.ntua.gr να γίνεται σε ένα μόνο αρχείο για καθένα αίτημα και όχι σε πολλά επιμέρους αρχεία. Ενδεικτικά, στα αιτήματα τεκμηριώσεων για απασχόληση [...]

ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ 6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ   ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ 6)   Σύμφωνα με το Ν4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την ΥΑ 2/47033/0026-26/7/2018, σχετικά με τον Έλεγχο για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των ΕΛΚΕ, για την πληρωμή κάθε δαπάνης [...]

Έντυπα ΜΟΔΥ – Νέα και Τροποποιημένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ενημέρωση για Τροποποιήσεις Εντύπων και έγκριση Νέων Έντυπων   Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΜΠ στην προσπάθεια εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4485/2017 και των τροποποιήσεων που έχουν ακολουθήσει, καθώς και της συνεχώς [...]

Go to Top