Σας ενημερώνουμε αναφορικά με  την πρόσκληση Κ2 που έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του ERASMUS+ 2024 (Χρηματοδότης: European Commission – EACEA).

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής σελίδες 189,207,227,242,291 και 301 του συνημμένου Οδηγού, o ίδιος οργανισμός (ένας OID) δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από 10 αιτήσεις ανά οργανισμό και ανά προθεσμία στη δράση Κ2

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 5η Μαρτίου 2024 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες προτάσεις από το επιτρεπτό όριο θα δοθεί προτεραιότητα στις προτάσεις που θα υποβληθούν νωρίτερα.

Σημ.:

  • Επισυνάπτεται ο οδηγός .
  • Το OID του ΕΜΠ είναι: E 10209402