ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ 01/08/2023 ΚΑΙ 01/09/2023 ΜΕΧΡΙ 11/07/2023

 

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος, Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων ότι, λόγω της μειωμένης λειτουργίας του Ιδρύματος κατά τον μήνα Αύγουστο, για την έγκριση Συμβάσεων Έργου με έναρξη την 01/08/2023 και την 01/09/2023 τα αντίστοιχα αιτήματα θα πρέπει να κατατεθούν στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.  μέχρι την Τρίτη  11/07/2023.

 

Θερμή παράκληση να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία.