Την Παρασκευή 08/07/2022, στελέχη της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ https://eltrak.gr/ επισκέφτηκαν το ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, συνοδευόμενοι από συνεργείο της εταιρείας και παρέδωσαν, ως δωρεά προς το Ίδρυμα, ένα Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Caterpillar DE165E0, με ισχύ συνεχούς λειτουργίας 120 kW. Συγκεκριμένα, οι κύριοι Χάρης Γραμματίκας, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, Φραγκίσκος Δουκέρης, Οικονομικός Διευθυντής και Νίκος Μπούτας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, συναντήθηκαν με τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, Καθηγητή Ιωάννη Χατζηγεωργίου, ο οποίος εκπροσώπησε την Πρυτανεία στη συνάντηση. Από πλευράς του ΕΜΠ συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών, Καθηγητής Νίκος Μαρμαράς,  ο Καθηγητής της Σχολής Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ, Καθηγητής Γιώργος Πανταζής.

 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, και τα στελέχη της ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ, είχαν επιπρόσθετα την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συμμετοχής της εταιρείας ως φορέας υποδοχής φοιτητών του ΕΜΠ, για την εκπόνηση ασκήσεων, απόκτησης πρακτικής εμπειρίας.

 

Το Η/Ζ παραλήφθηκε από τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών του Ιδρύματος, ενώ επιπρόσθετα θα χρησιμοποιηθεί και σε εργαστηριακά μαθήματα.

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κα. Νατάσα Κόβα-Kneiss, Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, για την ευγενική της δωρεά, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το ΕΜΠ.