ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ανανέωσε τη συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος επιτυγχάνοντας δραστική μείωση των εξόδων των εμβασμάτων προς τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού.

Με βάση την ανανεωμένη συμφωνία τα έξοδα μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 25% από τα ισχύοντα έως σήμερα για τις εντολές που εκτελούνται μέσω υποκαταστήματος. Ενδεικτικά για έμβασμα ποσού 100.000,00€ σε χώρα της ΕΕ το ποσό των εξόδων από 183,00€ μειώνεται σε 133,00€.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση των εξόδων για ποσά μικρότερα ή ίσα των 50.000,00€ προς χώρες της ΕΕ, λόγω του συνδυασμού της καλύτερης συμφωνίας που επετεύχθη και της νέας εφαρμογής ηλεκτρονικής τραπεζικής. Ενδεικτικά, για έμβασμα ποσού 50.000,00€ σε χώρα της ΕΕ το ποσό των εξόδων από 95,5€ μειώνεται σε 8,00€ και για έμβασμα ποσού 1.000,00€ το ποσό των εξόδων μειώνεται από 17,00€ σε μόλις 1,00€.

Η μείωση στις δαπάνες των έργων στα οποία το ΕΜΠ είναι συντονιστής και εκείνων που λόγω της φύσης τους έχουν μεγάλο πλήθος προμηθειών από το εξωτερικό εκτιμάται ότι θα είναι σημαντική και τα εξοικονομούμενα ποσά μπορούν να κατευθυνθούν σε παραγωγικότερες δαπάνες επ’ωφελεία των ερευνητικών έργων.