Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφάσισε την παράταση των έργων επιβράβευσης του έτους 2018 (67/….) έως 11.12.2020. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα και, για διευκόλυνσή τους, δεν θα χρειαστεί αίτημα παράτασης  αλλά αυτή θα  πραγματοποιηθεί  αυτόματα  για όλα τα έργα έως 11/12/2020, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απορρόφηση έως 31/12/2020