Σε συνέχεια της από 19/3/2020 ανακοίνωσης  του ΕΛΚΕ ΕΜΠ σχετικά με την ακύρωση των μετακινήσεων σας ενημερώνουμε ότι  έχει σταλεί ερώτημα στον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ και στο ΕΛΙΔΕΚ σχετικά με την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο των έργων ΕΣΠΑ 2014-2022, INTERREG  ΚΑΙ  ΕΛΙΔΕΚ. Μέχρι να υπάρξει τελική απάντηση, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: ο/η μετακινούμενος/η να προχωρήσει στην ακύρωση των εισιτηρίων, ξενοδοχείων, registration fees ζητώντας απαραιτήτως επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει και να καταθέτει αίτημα πληρωμής της μετακίνησης στη Μ.Ο.Δ.Υ.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Για τα συνέδρια τα οποία διενεργούνται αποκλειστικά διαδικτυακά και δεν γίνονται στο πλαίσιο μετακίνησης, για το registration fee θα εκδίδεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ στα στοιχεία του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΜΠ (και όχι στα στοιχεία του συμμετέχοντα)