Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Κατασκευές της πατρίδας: Αρχιτεκτονική, ταυτότητα και μνήμη στις ελληνικές κοινότητες της Οδησσού και της Μασσαλίας, 19ος και 20ος αιώνας (ODEMARS)» με Κωδικό Προγράμματος ΚΑ 61/5102, με Ε.Υ τον Επικ. Καθ. Κ. Τσιαμπάο, που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»