Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Στήριξη Πρυτανείας» με Κ.Α.65/2201 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρύτανη ΕΜΠ Καθ. Α. Μπουντουβή.