Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «WAYSTUP!: Value Chains for Disruptive Transformation of Urban Biowaste Into Biobased Products in the City Context» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2256 και Ε.Υ την Καθ. Μ. Λοιζίδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «HORIZON 2020» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή