Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Μετρήσεις ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση διεργασιών της βιομηχανίας τροφίμων φαρμάκων και καλλυντικών – Στήριξη Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάλυσης Διεργασιών» με Κ.Α. 62/3062 και Ε.Υ την Καθ. Μ. Κροκίδα, που χρηματοδοτείται από διάφορους χρηματοδότες. `

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 11-09-2019