Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «ECCO» με Κ.Α.63/2178, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «DESTINY» με Κ.Α 63/2233, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και «Πειραματικές και υπολογιστικές μέθοδοι αξιολόγησης κτιριακού κελύφους» με Κ.Α 95/0046, που χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους με Ε.Υ την Καθ. Μ. Φούντη.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25-02-2019