Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση Μέτρων Ασφαλείας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Εργαστηρίων» με Κ.Α.65/2207 και Ε. Υ τον Aναπληρωτή Πρύτανη Υποδομών ΕΜΠ Καθ. Ε. Σαπουντζάκη, το οποίο χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 29-10-2018