ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Υπενθύμιση σχετικά με αιτήματα ταξιδιών

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού υπενθυμίζει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους ότι:

  • ταξίδια των Επιστημονικών Υπευθύνων ή των συμμετεχόντων στα Έργα ΕΣΠΑ εγκρίνονται, με την προϋπόθεση πως ο ταξιδεύων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έχει ενεργή σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, στο οποίο θα χρεωθεί το ταξίδι.
  • ταξίδια των συμμετεχόντων στα Ευρωπαϊκά έργα εγκρίνονται, με την προϋπόθεση πως ο ταξιδεύων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έχει ενεργή σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, στο οποίο θα χρεωθεί το ταξίδι.
  • Για όλα τα άλλα έργα, θα πρέπει να αποδεικνύεται η συμμετοχή του ταξιδεύοντος στο έργο.

Επίσης, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή των Επιστημονικών Υπευθύνων όσον αφορά τα ταξίδια, με δεδομένο ότι οι ορθές επαναλήψεις για τα αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης δεν επιτρέπονται, παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις (έκτακτη παράταση ταξιδιού, αλλαγή εισιτηρίου λόγω ανωτέρας βίας κ.λπ.), θα πρέπει τα έξοδα ταξιδιών να προϋπολογίζονται με ακρίβεια και μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό υπέρβασης, το οποίο αυτομάτως θα αποδεσμεύεται και θα επιστρέφει στο έργο με την εξόφληση του ταξιδιού.