ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΡΓΑ ERASMUS+: Έκδοση Αποδείξεων Εισιτηρίων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ενημερώνει τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συμμετέχοντες στα έργα ERASMUS+ ότι οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων των ταξιδευόντων θα εκδίδονται στα στοιχεία του ταξιδεύοντος και όχι στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το Έντυπο “Εντολή Μετακίνησης και Ημερήσιας Αποζημίωσης” για τα έργα ERASMUS+ έχει τροποποιηθεί. Το νέο έντυπο που αφορά μόνο τα έργα ERASMUS+ με τίτλο “Εντολή Μετακίνησης και Ημερήσιας Αποζημίωσης για έργα ERASMUS+” έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ:  http://edeil.ntua.gr/index.php?p=entypo_yliko