ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4485/2017:

Τροποποίηση  Ετησίων Προϋπολογισμών

 

Σας ενημερώνουμε πως από 29/3/2018 η διαδικασία τροποποίησης των ετησίων προϋπολογισμών των έργων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του link:  https://apps.edeil.ntua.gr/public .

Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων θα καταχωρούν στο πεδίο «ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» την τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού.

Στην φόρμα θα πρέπει να καταχωρούνται ποσά σε όλα τα κονδύλια που διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό και όχι μόνο σε αυτά που τροποποιούνται. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας, ο προϋπολογισμός θα παρουσιάζει τη συνολική τελική εικόνα και θα αντικαθιστά τον προηγούμενο.

Δεν συμπληρώνονται τα κονδύλια ΦΠΑ και ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΕΜΠ (υπολογίζονται αυτόματα ανάλογα το έργο). Το πεδίο «Ταμειακό υπόλοιπο έργου (προηγούμενης χρήσης)» αναφέρεται στο ταμειακό υπόλοιπο που ίσχυε την 31/12/2017.

Μετά την καταχώρηση θα γίνεται η οριστικοποίηση του προϋπολογισμού και θα υποβάλλεται μαζί με την αιτιολογική έκθεση στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ. Ενδεικτικά υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του Προτύπου Αιτιολογικής Έκθεσης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί. Το Πρότυπο Αιτιολογικής Έκθεσης εξάγεται σε μορφή word από το πεδίο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

 

Πληροφορίες: