20/09/2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α’/01-08-2017) και την ΠΟΛ 1134/28-8-2017, ο οποίος επιφέρει αλλαγές στον τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών (ταμπλέτες ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, κονσόλες για παιχνίδια),  οι πωλητές των ανωτέρω συσκευών θα εκδίδουν τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ, αναγράφοντας υποχρεωτικά στα τιμολόγια την φράση «Άρθρο 39α Ν2859/2000, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ, Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ερευνητικών Έργων, εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ αυτών των προμηθειών στα πρωτογενή αιτήματα που καταθέτουν καθότι αυτός εξακολουθεί να επιβαρύνει το ερευνητικό έργο και να αποδίδεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, ανεξάρτητα εάν αναγράφεται ή όχι στο τιμολόγιο.

=============================================================