ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.

Προς τα Μέλη ΔΕΠ ΕΜΠ

 

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι συμβάσεις και όλες οι εντολές πληρωμής αμοιβών, οι οποίες κατατίθενται στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, θα συνοδεύονται απαραίτητα, κάθε φορά, από τις πρωτότυπες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτούνται), με τρέχουσα ημερομηνία υπογραφής.

Οι συμβάσεις και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ http://edeil.ntua.gr/index.php?p=entypo_yliko (παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε το link για το έντυπο υλικό για τυχόν επικαιροποιήσεις)