ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Μ.Π.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, πριν από οποιαδήποτε προμήθεια για ποσά από 1,00€ έως 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ πρέπει να υποβάλλει πρωτογενές αίτημα στον ΕΛΚΕ ΕΜΠ.

 

Για τη διευκόλυνση στην συμπλήρωση του πρωτογενούς αιτήματος και την αποφυγή λαθών και ελλιπών στοιχείων, τα πρωτογενή αιτήματα θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο κάτωθι link:

https://apps.edeil.ntua.gr/public (ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ)

 

Στη συνέχεια το αίτημα θα εκτυπώνεται, υπογράφεται και κατατίθεται εντύπως μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ.

 

Πληροφορίες για την συμπλήρωση των αιτημάτων:

Αυγίας Γιώργος  : 4180

Δεληγιάννης Χρήστος  : 4410

Γκάνης Κωνσταντίνος  : 4459