Προς Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος,

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού στην 15η Συνεδρίαση της την 30.09.2014, Θέμα 16.3, αποφάσισε ότι πλέον θα γίνονται δεκτές προς διεκπεραίωση (ενταλματοποίηση) αποδείξεις λιανικής πώλησης ποσού άνω των 15,00€ η κάθεμια, καθώς το διαχειριστικό κόστος καταχώρησης τους είναι εξαιρετικά χρονοβόρο και δαπανηρό. Εξαιρούνται τα ταχυδρομικά έξοδα (ΕΛΤΑ, courier κ.α.).

 

Με εκτίμηση,

Καθ. Σ.Α. Μαυράκος

Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ