Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Μ.Π. αποτελεί μονάδα του Ε.Μ.Π. που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης.

Μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ε.Μ.Π. υλοποιείται και πιστοποιείται κάθε δράση εκπαίδευσης, πέραν των σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου η οποία περιλαμβάνει την επιμόρφωση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εν γένει διά βίου μάθηση, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διά βίου μάθηση.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθ. Ζήσης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σ. Βουτσινάς
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΧΟΛΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧAΝΙΚΩΝ Τακτικό Μέλος: Ε. Σαπουντζάκης
Αναπληρωματικό Μέλος:Ι.-Π. Παντουβάκης
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικό Μέλος: Β. Ριζιώτης
Αναπληρωματικό Μέλος:Δ. Κουλοχέρης
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τακτικό Μέλος: Κ. Νικήτα
Αναπληρωματικό Μέλος:Ι. Ρουσσάκη
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικό Μέλος: Μ. Παπαβασιλείου
Αναπληρωματικό Μέλος:Ε. Αλεξάνδρου
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικό Μέλος: Μ. Κροκίδα
Αναπληρωματικό Μέλος:Δ. Καρώνης
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τακτικό Μέλος: Μ. Παπαδοπούλου
Αναπληρωματικό Μέλος:Β. Γκίκας
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τακτικό Μέλος: Α. Καλλιώρας
Αναπληρωματικό Μέλος:Ε. Ρεμουντάκη
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τακτικό Μέλος: Ν. Θεμελής
Αναπληρωματικό Μέλος:Δ. Κονισπολιάτης
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τακτικό Μέλος: Π. Στεφανέας
Αναπληρωματικό Μέλος:Ι. Κομίνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Βάλια Μαντζουράνη
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
Ηρωών Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ: 15780
Τηλ.: +30 210 772 2905
E- mail:valiaman@central.ntua.gr

Δώρα Αλεξίου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
Ηρωών Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ: 15780
Τηλ.: +30 210 772 2035
E- mail:dalexiou@central.ntua.gr