(95 ΕΔ 1749) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ref.No: 61078000
Start date: 01.02.1996
End date: 31.01.1998
Approval date: 06.06.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top