(95 ΕΔ 1070) ΑΝΑΠΤΥΞΗ LASER HF/DF ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ref.No: 61076900
Start date: 01.04.1996
End date: 01.04.1998
Approval date: 29.02.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,61 €
Scientific Responsible: Prof. SERAFETINIDIS
Email: aseraf@central.ntua.gr
Go to Top