4ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Ref.No: 63026700
Start date: 01.09.1992
End date: 31.10.1992
Approval date: 31.08.1992
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: PHYSICS
Financier: E.O.K.
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS ZOUPANOS
Email: george.zoupanos@cern.ch
Go to Top