ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΗΣΑΠ

Ref.No: 62083200
Start date: 15.06.1996
End date: 15.08.1997
Approval date: 18.07.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ISAP
Budget: 38.092,45 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top