ΧΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ-ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Ref.No: 61112000
Start date: 23.11.1999
End date: 28.02.2002
Approval date: 17.06.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOINO
Budget: 84.698,46 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top