ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΟΖΟΛΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ref.No: 67036800
Start date: 22.05.2000
End date: 21.05.2001
Approval date: 01.11.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 3.527,56 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top