ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ref.No: 61065800
Start date: 10.07.1995
End date: 09.07.1996
Approval date: 14.04.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 105.649,30 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS-MARIN ARAVANTINOS
Go to Top