ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006-07

Ref.No: 65166300
Start date: 01.09.2006
End date: 31.08.2007
Approval date: 04.07.2008
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 37.500,00 €
Scientific Responsible: Prof. KAIKTSIS
Email: kaiktsis@naval.ntua.gr
Go to Top