ΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Ref.No: 62094700
Start date: 01.07.1997
End date: 30.07.1997
Approval date: 04.09.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: LOREAL S.A.
Budget: 1.731,47 €
Scientific Responsible: Prof. VLYSIDIS
Email: avlys@tee.gr
Go to Top