ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ref.No: 61100100
Start date: 12.06.1998
End date: 12.08.1998
Approval date: 12.05.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: UTMME
Budget: 3.462,96 €
Scientific Responsible: LUSANDROS TSOULOS
Email: lysandro@central.ntua.gr
Go to Top