ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ref.No: 61100800
Start date: 01.01.1998
End date: 31.03.2000
Approval date: 28.05.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: IOSIF STEFANOU
Email: joseph@central.ntua.gr
Go to Top