ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ

Ref.No: 68023000
Start date: 01.04.2003
End date: 31.08.2008
Approval date: 26.06.2003
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ II, U.P.E.P.TH
Budget: 402.882,55 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREOPOULOS
Email: andrea@central.ntua.gr
Go to Top