ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PECO ΓΙΑ ΤΟΝ DRINI ZOTO

Ref.No: 63034300
Start date: 01.07.1993
End date: 30.06.1993
Approval date: 01.10.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: PECO, E.O.K.
Budget: 8.400,00 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top