ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΜ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Ref.No: 61187400
Start date: 29.10.2008
End date: 28.10.2009
Approval date: 10.10.2008
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 14.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top