ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ref.No: 61122800
Start date: 07.02.2000
End date: 31.12.2001
Approval date: 11.05.2000
Department: DIATMIMATIKO TPPL
Financier: ETAIR.AXIOPOIIS.PERIOUSIAS EMP
Budget: 44.020,55 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top