ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.

Ref.No: 65044200
Start date: 01.09.1995
End date: 31.08.1996
Approval date: 14.02.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 9.977,99 €
Scientific Responsible: Prof. FILIPPOS KONSTANTINOU
Email: fkonst@mobile.ece.ntua.gr
Go to Top