ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” ΤΟΥ ΥΜΕ

Ref.No: 61144800
Start date: 22.07.2003
End date: 21.07.2004
Approval date: 18.07.2003
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: UPOURGEIO METAFORON & EPIKOIN.
Budget: 74.481,60 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top