ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ Ι

Ref.No: 65137001
Start date: 15.09.2004
End date: 31.12.2012
Approval date: 19.11.2004
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 18.000,00 €
Scientific Responsible: SPURIDON ROGKAN
Email: s-rogan@ath.forthnet.gr
Go to Top