ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ EASA “EUROPEAN ARCHITECTURE STUDENTS ASSEMBLY” 2007

Ref.No: 65153700
Start date: 01.11.2006
End date: 01.11.2007
Approval date: 20.11.2006
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 5.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. SPURIDON-SOTIRIOS RAUTOPOULOS
Email: raft@central.ntua.gr
Go to Top