ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1993-94-95

Ref.No: 65091100
Start date: 01.01.2000
End date: 31.12.2000
Approval date: 26.01.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 11.606,50 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top