ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (Β. ΚΛΑΔΟΣ) ΚΑΙ ΝΕΣΤΩΡΙΟ (ΔΥΤ. ΚΛΑΔΟΣ)

Ref.No: 62058000
Start date: 01.10.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 22.10.1993
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: AGROTIKIS TEHN. KAI ANAPTUXIS
Financier: D.E.I.
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. TSAKIRIS
Email: gtsakir@central.ntua.gr
Go to Top