ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ” ΤΕΧΝΟΓΕΝΕΣΙΣ” ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Ref.No: 62201300
Start date: 13.09.2005
End date: 10.11.2005
Approval date: 07.12.2005
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ICAP ANONUMOS ETAIREIA EREUNON KAI EPENDUSEON A.E.
Budget: 42.840,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top