ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ref.No: 66000900
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.2003
Approval date: 25.02.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 146.735,12 €
Scientific Responsible: THEODOROS LOUKAKIS
Email: loukakis@central.ntua.gr
Go to Top