ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: “ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”)

Ref.No: 62062000
Start date: 28.03.1994
End date: 28.09.1994
Approval date: 24.06.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top